Recordaantal bezoekers in bibliotheek Nijkerk

Gepubliceerd op: 10 juli 2017 17:58

De bibliotheek in Nijkerk heeft in 2016 nog nooit zoveel bezoekers gehad: bijna 138.000, een stijging van 23%. Dat komt mede door de samenwerking in &/entree waarbij Sigma, het Gebiedsteam Centrum van de gemeente Nijkerk en Vluchtelingenwerk voor een flinke extra aanloop zorgen. Het aantal leden van de bibliotheek is gedaald, vooral doordat de jongeren weer moeten betalen voor hun lidmaatschap. Dit blijkt uit de definitieve cijfers die zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de bibliotheek over 2016.

Aantal bezoekers Nijkerk recordhoogte
Het aantal bezoekers van de vestiging in Nijkerk is naar recordhoogte gestegen: 137.770 bezoekers zijn over de drempel van de bibliotheek gekomen in 2016. De stijging is 23% in vergelijking met 2015. De flinke extra toeloop is mede door de samenwerking in &/entree waarbij Sigma, het Gebiedsteam Centrum en Vluchtelingenwerk een plek hebben gevonden op de verdieping van de bibliotheek. Roel Zuidhof, directeur, is blij met de stijging: “we zagen het direct al na de opening van vorig jaar. De nieuwe openheid van het gebouw nodigt veel meer uit om zo de bibliotheek binnen te lopen ook van bezoekers van bijvoorbeeld de UVV en dat is goed te merken. Vanaf ‘s morgens vroeg is het een komen en gaan van mensen. Niet alleen voor een krantje en koffie maar ook om te studeren of om taalles te krijgen.”

Daling aantal leden
Het totaal aantal leden is gedaald naar 9.092 leden. Een daling van bijna 20%. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door de jongeren van 13-17 jaar die massaal afhaken omdat ze voor hun lidmaatschap weer moeten betalen. Het aantal kinderen (tot 12 jaar) dat lid is van de bibliotheek is groot. Niet alleen omdat het gratis is maar ook dankzij de projecten BoekStart, het stimuleren van lidmaatschap voor alle kinderen van de basisschool door de Bibliotheek op School, het educatief programma voor de basisscholen en het leesbevorderingsproject met Praktijkonderwijs Accent. Het lid zijn van de bibliotheek is geen doel op zich, maar stimuleert het gebruik van de bibliotheek wel flink om te blijven lezen en voorlezen. Van alle inwoners van de gemeente Nijkerk is gemiddeld nu 22% lid. Bij de jeugd is echter in sommige leeftijdscategorieën bijna 90-100% lid.

e-books verdubbeld
Het aantal uitleningen is gedaald met 22% naar ruim 285.000 uitleningen, incl. e-books. De daling is vooral statistisch want het verlengen van boeken wordt vanaf 2016 niet meer meegeteld als een uitlening. Dat was voor die tijd wel het geval. De uitleentermijn is naar 8 weken gegaan waardoor verlengen ook niet meer nodig is. Ook hoeft er sinds vorig jaar ook geen boete meer worden betaald voor het te laat terugbrengen van boeken. Het aantal e-books wat is uitgeleend, is in vergelijking met vorig jaar bijna verdubbeld maar is nog relatief klein in vergelijking met het totaal aantal uitleningen: bijna 10.000 e-books zijn er door leden geleend. Er zijn inmiddels meer dan 15.000 e-books beschikbaar voor leden van de bibliotheek. Ook de door de bibliotheek ontwikkelde apps als Vakantiebieb en Luisterbieb en de online cursussen worden veel gebruikt. Op www.onlinebibliotheek.nl staan hiervoor alle mogelijkheden.
 

Deelname activiteiten
De deelname aan activiteiten in 2016 is met ruim 8000 deelnemers ook groot. In meer dan 450 bijeenkomsten hebben kinderen, jongeren en volwassenen meegedaan met de talloze activiteiten die de bibliotheek organiseert. Grote trekkers zijn de schrijversbezoeken en de theatervoorstellingen in het kader van de Kinderboekenweek met meer dan 1.300 leerlingen. Ook de conversatiegroepen, de taallessen en de lessen mediawijsheid bereiken meer dan 2.000 deelnemers. Ook het Filmcafé in Nijkerk en Hoevelaken met 26 voorstellingen noteert meer dan 750 bezoekers.