Afsluitingsbijeenkomst VoorleesExpress

Gepubliceerd op: 15 juli 2019 08:47

Op donderdag 27 juni vond in de bibliotheek van Nijkerk de afsluitingsbijeenkomst van de VoorleesExpress plaats. Tijdens de afsluitingsbijeenkomst konden de kinderen knutselen, een spelletje doen en werden ze voorgelezen. Behalve de kinderen, hun ouders en de voorlezers waren er ook 2 vertegenwoordigers van de Rotary Club aanwezig. Zij hebben de opbrengst van het Groot Nijkerks Dictee, € 1800,- geschonken aan de VoorleesExpress. Van dit geld zullen boeken worden gekocht voor de deelnemertjes.

De VoorleesExpress is een project, waarin kinderen met een taalachterstand gedurende 20 weken thuis worden voorgelezen door vrijwilligers. De VoorleesExpress is nu 4 jaar actief in Nijkerk. Per seizoen (september-januari en februari-juli) doen er gemiddeld 20 gezinnen mee. Tijdens de voorleesperiode brengen de ouders met hun kinderen een bezoek aan de bibliotheek. Het voorlezen helpt de kinderen bij het leren praten, het uitbreiden van hun woordenschat en het leren lezen. Het biedt een goede start en helpt kinderen bij het begrijpend lezen, de basis voor alle schoolvakken.

De voorlezers kunnen ook de ouders helpen door hen door te verwijzen naar individuele taalbegeleiding het Taalcafé of het Taalhuis op school. Dit zijn allemaal activiteiten, waardoor ze beter Nederlands leren spreken. En daardoor kunnen ze beter leren praten met hun buren, een instelling of de leerkracht op school.
Kinderen worden voor deelname aan de VoorleesExpress meestal aangemeld via school, de kinderopvang, Vluchtelingenwerk of het Gebiedsteam. Dit kan via de website www.voorleesexpress.nl.