Nieuw beleidsplan: de bibliotheek verrijkt je wereld!

Gepubliceerd op: 28 januari 2018 17:57

De bibliotheek heeft een nieuw beleidsplan. De kern hiervan is dat de bibliotheek er voor is om de wereld van de inwoners van Nijkerk te verrijken. De bibliotheek verzamelt hiervoor kennis en informatie en deelt deze in de vorm van ontmoetingen, boeken en andere bronnen. Zo kunnen inwoners zich blijven ontwikkelen.

De Bibliotheek zet zich hiervoor in op vijf domeinen:

  • Het verzamelen en aanbieden van kennis en informatie

  • Stimuleren van lezen en taalontwikkeling

  • Bevorderen van zelfredzaamheid en talentontwikkeling

  • Het faciliteren van activiteiten

  • Het organiseren in samenwerking

 

Kijk de animatie voor een korte samenvatting: