Centrumvisie Hoevelaken aangeboden aan het college

Gepubliceerd op: 4 oktober 2018 08:51

Vandaag is de ‘Centrumvisie Hoevelaken’ door de Visiegroep centrum Hoevelaken aangeboden aan de wethouders Wim Oosterwijk en Mariëlle Broekman . Deze visie geeft een samenhangend toekomstbeeld van een gedroomd, kloppend hart van Hoevelaken weer. De visie is het resultaat van gesprekken binnen de Visiegroep centrum Hoevelaken waarin ondernemers, inwoners en sociaal-culturele partijen zijn vertegenwoordigd. De verwachting is dat deze visie in november in het college wordt behandeld. Begin 2019 verwacht de Visiegroep een reactie van de gemeenteraad over hoe de verdere uitwerking van de visie vorm en inhoud krijgt.