Meedenken over het centrum van Hoevelaken?

Gepubliceerd op: 5 juni 2018 14:06

Graag willen wij u vragen mee te denken over de toekomst van het centrum van Hoevelaken.

Sinds dit voorjaar werken wij als groep betrokkenen uit het centrum aan een centrumvisie voor Hoevelaken. Onze visiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers, het dorpshuis, de kerken en de bibliotheek. Doel is een visie op te stellen met daarin opgenomen dat het centrum functioneel, infrastructureel en ruimtelijk een kwaliteitsimpuls krijgt.

Onze groep is ontstaan na de Dialoog ‘Samen aan Zet’ en de discussie over het Maatschappelijk Plein. Wij hebben in een aantal bijeenkomsten een eerste concept-visie gemaakt. Nu is de tijd rijp om samen met andere inwoners, bedrijven en instellingen hierover verder te discussiëren. Het gaat daarbij om:

• wat willen we behouden,
• waar zijn we trots op,
• wat willen we veranderen.

Aan de orde komen onderwerpen zoals de winkels, het verkeer, het parkeren, de inrichting en het verbinden van de pleinen, de mogelijkheden voor particuliere eigenaren van (bedrijfs)panden, wonen, groenvoorziening en de plaats voor de maatschappelijke voorzieningen. We praten over deze onderwerpen aan de hand van schetsbeelden.

Wij willen als visiegroep graag met u van gedachten wisselen om te kijken of we op de goede weg zijn. Daarom nodigen wij u graag uit op maandag 2 juli om 19.30 uur in hotel-restaurant De Klepperman. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.00 uur.

Na afloop van de avond kunt u ook nog schriftelijk reageren.
Met de resultaten van de avond gaan wij verder. Wij zullen deze op een later moment terugkoppelen aan de deelnemers. Vervolgens zullen we de concept-visie voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad met het verzoek om suggesties te doen en het stuk te beoordelen. Daarna zullen we de visie verder uitwerken. In dat stadium komen we zeker weer bij u terug!

Met vriendelijke groet,
Namens de visiegroep centrum Hoevelaken
Dirk Bakhuizen
Voorzitter