Voorlezen is leuk

Gepubliceerd op: 31 augustus 2017 12:41

Bibliotheek Nijkerk viert dit jaar feest vanwege het jubileum. Niet alleen in de bieb zelf, maar ook elders wordt het feest gevierd.

Dinsdag 29 augustus brachten negen vrijwilligers een verrassingsbezoek aan De Pol. Ze hadden verhalen en versjes bij zich. Veelal verhalen en versjes uit de oude doos, denk aan Rozemarijntje, gedichten van Toon Hermans en verhalen van Jannie Kamphorst in het dialect.

In de woongroepen van De Pol zaten bewoners paraat om naar de verhalen en versjes te luisteren en om erover door te praten. Het werd een heel gezellige middag. Ook omdat – dankzij de Stichting Kardinaal Alfrink – een lekkernij bij de koffie en thee geserveerd werd. Begeleiders van De Pol en de Bieb gaan nadenken over een mogelijk vervolg. Want voorlezen is leuk. Voorgelezen worden is ook leuk.