Flitspeiling De Week van de Alfabetisering

In de flitspeiling die gehouden is in september 2019 zijn de volgende resultaten te lezen:

  • Bekendheid en probleem onderschat

    20% van de panelleden weten hoeveel mensen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, namelijk 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder. Driekwart van de ondervraagden denkt dat het er minder zijn.
  • Bekendheid van de Week van de Alfabetisering is redelijk

    Van alle panelleden heeft 45% dit jaar op één of andere manier iets over de Week van de Alfabetisering gehoord of gelezen.
  • Belangrijke rol voor de Bibliotheek
    Bijna iedereen vindt het belangrijk dat de Bibliotheek aandacht besteedt aan de Week van de Alfabetisering; de helft van de leden vindt het zelfs zeer belangrijk
  • (Bekendheid) aanbod Bibliotheek op gebied van computer en lezen relatief hoog, op gebied van rekenen laag. Ruim driekwart denkt dat mensen in de Bibliotheek hun vaardigheden kunnen oefenen in het omgaan met de computer/tablet en met lezen. De bekendheid met de dienstverlening op het gebied van schrijven en met name rekenen ligt lager; deze zijn bij respectievelijk 50% en 21% van de panelleden bekend.

 

Activiteiten van de Bibliotheek

Doelgroepenonderzoek

Flitspeiling over betalen

In het voorjaar van 2019 is via een flitspeiling onderzocht wat de ervaringen van de leden van het BiebPanel zijn over betalen. Ook is er onderzocht hoe zij informatie over betalingen willen krijgen en wat hun voorkeuren zijn.

Ruim tweederde van alle deelnemers is positief over de communicatie rondom betalen. Positief zijn zij onder meer over de manier van betalen, de heldere en tijdige communicatie en zij waarderen de inleverattentie.

Ontevreden panelleden willen graag bericht voor afschrijving van de automatisch incasso, automatische verlenging en boetes. Ze willen op de hoogte worden gehouden van tariefswijzigingen en de inleverattentie blijkt nog niet bij iedereen bekend. 

Panelleden ontvangen het liefst per mail informatie over betalingen van het abonnement en boetes.

De Bibliotheek onderzoekt naar aanleiding van de flitspeiling of het mogelijk is een bericht te sturen voor afschrijven van de automatisch incasso. Informatie over tarieven worden breder verspreid en later dit jaar ontvangen leden van de Bibliotheek informatie over openstaande betalingen per mail.