Certificering

Nijkerk, 15 november 2013 - De bibliotheek van Nijkerk en Hoevelaken heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen volgens de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2010-2014. De bibliotheek scoorde 97% van alle onderwerpen positief. De bibliotheek mag zich opnieuw ‘openbare bibliotheek’ blijven noemen en blijven lid van de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken in alle rechten en plichten. Lidmaatschap hiervan is noodzakelijk om alle bibliotheektaken uit te kunnen voeren die een kleine basisbibliotheek niet zelf kan organiseren. Het certificaat is vier jaar geldig.

De bibliotheek is erg blij met de uitslag. Roel Zuidhof, directeur: “we hebben de afgelopen vier jaar met alle medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt om organisatorische verbeteringen aan te brengen en we timmeren ook flink aan de weg op allerlei terreinen in de Nijkerkse en Hoevelakense samenleving”. De auditor die namens de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken is langs is geweest, is dit ook opgevallen:

“Bibliotheek Nijkerk komt over als een sprankelende organisatie, die goed gebruik maakt van haar kleinschaligheid, en ondernemend opereert in samenwerkingsverbanden, zowel binnen als buiten de branche. Er wordt vooral gedacht in kansen en mogelijkheden, met respect voor medewerkers en hun talenten. De keuze van Bibliotheek Nijkerk om zich te profileren op het speerpunt "Ontwikkeling en Educatie" is terecht. Nijkerk is bijzonder ondernemend op dit terrein. Met Nijkerks voorlopersrol én invulling van BoekStart en Kunst van Lezen is de bibliotheek een succesvol voorbeeld in de branche.” (citaat uit het auditrapport).

Met name dit laatste is voor de bibliotheek een groot succes en mede dankzij de gemeente Nijkerk mogelijk gemaakt, door het verstrekken van twee maal incidentele subsidie: het beginnen met Boekstart vanuit de Lokale Educatieve Agenda en een vervolgtraject met BoekStart in de Kinderopvang. Ook de kort geleden verleende éénmalige subsidie voor Bibliotheek op School is een sterke vervolgstimulans op dit terrein. Dit was echter nog niet bekend ten tijde van het bezoek van de auditor.

Normen

De normen waar de bibliotheek aan moet voldoen zijn afgesproken door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met de Landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) binnen de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

Aandachtspunten

Voor de bibliotheek staan nog 3 aandachtspunten in het auditrapport waar de komende tijd aan moet worden gewerkt. Dat betreft twee interne proceszaken maar ook de verbetering van vestiging Hoevelaken door het te voorzien van het Internationaal Toegankelijkheid Symbool . Met name dit laatste punt was vier jaar geleden ook al een zorgpunt. Tot nu toe zijn er geen (financiële) mogelijkheden om de toegang van de bibliotheek in Hoevelaken voor mindervaliden te verbeteren.