Certificering

Novemer 2017. De Bibliotheek van Nijkerk en Hoevelaken heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen volgens de Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken 2017-2021. De Bibliotheek scoorde nagenoeg ruim voldoende op alle onderwerpen. Hierdoor mag de Bibliotheek zich opnieuw officieel ‘Openbare Bibliotheek’ blijven noemen en lid blijven van de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken. Opvallend is de ‘good practice’ waarin de Bibliotheek uitblinkt en een voorbeeld is voor alle bibliotheken in Nederland: de inkooprelatie met de gemeente Nijkerk. Het certificaat is vier jaar geldig.

Preventiefabriek
Wethouder Marly Klein van de gemeente Nijkerk onthulde het officiële certificeringsbordje bij de ingang van de Bibliotheek. Ook zij is geïnterviewd door de auditoren van het certificeringsbureau over de rol van de Bibliotheek in de gemeente Nijkerk. Daaruit blijkt dat de gemeente Nijkerk tevreden is over hoe de Bibliotheek steeds meer inspeelt op de vraag vanuit de samenleving. De gemeente verwacht ook dat de Bibliotheek de verbreding naar het sociale domein met samenwerkingspartners uitbouwt waarbij ze over het eigen organisatiebelang heen kijkt. De Bibliotheek in Nijkerk, in het gebouw &/entree, wordt expliciet gezien als de preventiefabriek van Nijkerk.

Goed voorbeeld
De Bibliotheek is ook ‘good practice’ voor alle bibliotheken: “de inkooprelatie van de gemeente Nijkerk met de Bibliotheek wordt gezien als een voorbeeld voor alle bibliotheken in Nederland. Als een van de weinige bibliotheken werkt de Bibliotheek in Nijkerk met een inkoopcontract in plaats van een subsidie. De manier waarop de Bibliotheek en gemeente hiermee omgaan onderscheidt zich dusdanig dat het voor andere bibliotheken de moeite waard kan zijn hun licht op te steken in Nijkerk”, aldus de heer Hans van Velzen, oud-directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam die een van de auditoren was.
De Bibliotheek is erg blij met de uitslag. Roel Zuidhof, directeur: “we hebben de afgelopen vier jaar met alle medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt om de Bibliotheek steeds meer naar de inwoners toe te brengen op allerlei terreinen in de Nijkerkse en Hoevelakense samenleving. Dan is een certificaat altijd weer een mooi moment om bevestigt te zien dat we de goede koers te pakken hebben.”

Normen
De Bibliotheek is getoetst op de volgende onderdelen: leiderschap, strategie, medewerkers, processen, financiële middelen, netwerk en samenwerking, dienstverlening, collectie en relatie met de gemeente.
De normen waar de Bibliotheek aan moet voldoen zijn afgesproken door het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met de Landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) binnen de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

Aandachtspunten
Voor de Bibliotheek staan nog wel aandachtspunten in het auditrapport waar de komende tijd aan moet worden gewerkt. Dat betreft interne proceszaken en verbetering van de collectie op een aantal onderdelen.

Normen