Vacature bestuurslid

Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk is een gecertificeerde basisbibliotheek gecontracteerd door de gemeente Nijkerk om het bibliotheekwerk voor de komende jaren in de gemeente Nijkerk vorm te geven. De Bibliotheek heeft een vestiging in Nijkerk en in Hoevelaken, aan een derde in Nijkerkerveen wordt gebouwd. Met 9.000 leden en jaarlijks meer dan 170.000 bezoekers is de Bibliotheek er om de wereld van de inwoners van de gemeente Nijkerk te verrijken.

De Bibliotheek als kennis- en informatieverzamelpunt zorgt daarom voor ontsluiting van deze informatie naar de inwoners in de vorm van o.a. uitleningen en ontmoetingen. Zo kunnen inwoners zich blijven ontwikkelen. Daarnaast werkt de Bibliotheek intensief samen op 9 basisscholen rondom het project “Bibliotheek op school”. De springlevende organisatie is volop in ontwikkeling en wordt duurzaam toekomstbestendig gemaakt.

De bibliotheek is een professionele non-profit instelling en kent een stichtingsvorm, waarin een bestuur op afstand samen met de directeur de verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie. Het bestuur hanteert de regels van Cultural Governance voor de eigen taakuitoefening.

Het bestuur is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

                                    Bestuurslid            

 

Profiel

  • Ervaring in besturen / toezicht houden is een pré;
  • In staat het beleid te bepalen, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
  • In staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij afwezigheid van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
  • Bij voorkeur wonend in een van de kernen van de gemeente Nijkerk
  • Teamspeler in collegiaal bestuur en samenwerkingsverbanden
  • Het betreft een onbezoldigde functie
  • Aantoonbaar politiek en maatschappelijk betrokken
  • In staat om zes tot 10 keer per jaar tijd vrij te maken voor vergaderingen en overleg
  • Minimaal HBO werk- en/of denkniveau


Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, de heer Koos Bezemer: bestuur@bibliotheeknijkerk.nl
Telefonische inlichtingen bij Roel J.W. Zuidhof (directeur): 06-20639553

Voor achtergrondinformatie over de bibliotheek zie https://www.bibliotheeknijkerk.nl/over-ons/bedrijfsinformatie.html

Uw reactie, voorzien van CV graag voor 12 december 2018 sturen naar de secretaris van het bestuur, de heer Koos Bezemer: bestuur@bibliotheeknijkerk.nl