Taalpret

TaalPret is het 3-jarige project van Bibliotheek en Taalhuis Nijkerk. Het is bedoeld om ouders van jonge kinderen (2-6 jaar) te stimuleren om thuis voor te lezen.

Daarnaast kunnen leerkrachten en pedagogisch medewerkers hiermee signaleren of ouders het lastig vinden om dit thuis te doen met hun kinderen. Als dat nodig is, kunnen kinderen dan worden aangemeld bij de VoorleesExpress. Ook kunnen ouders zelf aansluiten bij het Taalhuis op School.

Wanneer (voor-)scholen meedoen aan TaalPret zijn er in de loop van het jaar drie ‘boekenrondes’ waarbij de kinderen een mooi boek mee naar huis krijgen voor een paar weken. De leerkrachten of pedagogisch medewerkers maken vooraf een keuze voor welk boek ze graag mee zouden geven, bijvoorbeeld passend bij een thema waaraan wordt gewerkt tijdens die periode.Tijdens het project worden er een aantal korte onderzoekjes ingevuld door medewerkers en ouders. Wanneer de boeken worden uitgedeeld, zullen ouders ook voorlichting krijgen van de leesconsulenten over het belang van voorlezen, de mogelijkheden van de VoorleesExpress en eventueel over het Taalhuis.