Vrijwilligersbeleid

Bibliotheek Nijkerk zou niet kunnen draaien zonder haar vrijwilligers. Er zijn gemiddeld zo’n 180 vrijwilligers actief bij onze organisatie. De taken voor onze vrijwilligers zijn erg divers. Zo maken wij onder andere dankbaar gebruik van gastvrouwen en gastheren, taalmaatjes, voorlezers, docenten en allerhande hand- en spandiensten. Dit gebeurt allemaal onverplicht en onbetaald in georganiseerd verband.

Vrijwilligers werken met kwetsbare personen
De ambitie van Bibliotheek Nijkerk is om er, samen met haar partners, voor te zorgen dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en de kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. Dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden. Dat iedereen kennis kan maken met literatuur, kunst en cultuur. Dit betekent dat er een breed scala aan doelgroepen gebruik maakt van onze diensten.

Zo wordt er gewerkt met (jonge) kinderen, tijdens de Peuterochtenden en Mamacafés. En zijn er ook taallessen voor (kinderen van) vluchtelingen en laaggeletterden. Deze groepen zijn kwetsbaar, omdat zij zich niet altijd zelf weten te redden en afhankelijk zijn van de input van anderen. Zij kunnen zich gemakkelijk laten beïnvloeden.

Daarnaast zijn er lessen voor het verbeteren van digitale vaardigheden voor ouderen. Ook deze groep is zeer kwetsbaar, omdat zij vaak niet weten wat de online wereld precies inhoudt. Zij kunnen zich hierdoor makkelijk laten oplichten, met alle gevolgen van dien. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor deze kwetsbare groepen en hopen hen hierdoor meer zelfstandig, beter weerbaar en minder afhankelijk te maken.

Preventie- en integriteitsbeleid
Gedragsregels
Wij maken gebruik van gedragsregels. Deze moeten worden getekend door nieuwe medewerkers en vrijwilligers. De gedragsregels zijn ook te vinden op onze website.

Daarnaast maken we in de bibliotheek zelf gebruik van huisregels, deze gelden voor zowel medewerkers, vrijwilligers en klanten.

Aannamebeleid
Bibliotheek Nijkerk maakt gebruik van een aannamebeleid om risico’s bij het aannemen van nieuwe medewerkers en vrijwilligers te verminderen. Het aannamebeleid is hieronder te zien.

Vertrouwenspersoon
Wij maken bij Bibliotheek Nijkerk gebruik van een extern vertrouwenspersoon. Onze medewerkers en vrijwilligers kunnen bij deze persoon terecht als zij bijvoorbeeld te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, of andere zaken hebben waarover zij (anoniem) met iemand willen praten. De contactpersoon is Anneke Weimar, zij is te bereiken van maandag t/m donderdag, via: 06 13 64 8991 of via e-mail: anneke.weimar@arboned.nl

Klachtenprocedure
Bibliotheek Nijkerk maakt gebruik van een klachtenprocedure. Hier kunnen zowel klanten als medewerkers en vrijwilligers een beroep op doen. De complete klachtenprocedure is te vinden op onze website.
 

Aannamebeleid Bibliotheek Nijkerk

Bibliotheek Nijkerk vindt het belangrijk dat iedereen, met name minderjarige en andere kwetsbare groepen, veilig is bij een bezoek aan onze bibliotheken. Om de kans op seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag te verminderen, heeft het bestuur de volgende stappen vastgesteld bij aanname van nieuwe medewerkers en/of vrijwilligers.

Kennismakingsgesprek
Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd met potentiële medewerkers en vrijwilligers. In het gesprek wordt onder andere gevraagd naar de motivatie van de kandidaat om met onze doelgroepen te willen werken en naar zijn/haar werkervaringen.

VOG
We vragen al onze medewerkers en vrijwilligers die bij Bibliotheek Nijkerk komen werken om een VOG. Dit geeft de bibliotheek meer zekerheid over het verleden van de mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met (bijvoorbeeld) kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze bibliotheek kan uitoefenen.