Huisregels

De Bibliotheek moet voor iedereen een prettige plek zijn. Daarvoor zijn een aantal spelregels.

Gedrag
Alle bezoekers van de vestigingen van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk houden zich aan de gangbare gedragsregels: je mag er niet slapen, gebedsoefeningen doen, warm eten nuttigen, roken, drugs gebruiken en alcoholische drank nuttigen. Houd rekening met anderen en veroorzaak geen (geluids-) overlast. Onze medewerkers hebben het recht je de toegang te ontzeggen als je anderen overlast bezorgt. In geval van diefstal of gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij aangifte bij de politie. Je lidmaatschap wordt ingetrokken en de toegang tot de Bibliotheek wordt ontzegd. Indien nodig controleren medewerkers je tas(sen). Een bezoek aan de Bibliotheek is voor jonge kinderen een feest. Je bent als ouder/begeleider zelf verantwoordelijk voor je kind.
Het dragen van skates/rolschaatsen is niet toegestaan.

Dieren
Hulphonden zijn toegestaan, andere (huis)dieren niet.

Eten, drinken en roken
Eten en drinken is in de openbare ruimten beperkt toegestaan. Het is niet toegestaan dranken te nuttigen bij de internetcomputers.
Roken is niet toegestaan, ook niet van e-sigaretten.

Computers
Niet meer dan twee personen per computer. Bij drukte niet langer dan een half uur.
Het bezoeken van discriminerende, gewelddadige, pornografische of andere ongepaste internetsites is verboden.

Activiteiten
Activiteiten van derden kunnen in de vestigingen van de Bibliotheken Gemeente Nijkerk alleen met schriftelijke toestemming van de directie plaatsvinden.

Algemeen
De Bibliotheken Gemeente Nijkerk aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen.

Wij wensen je een plezierig bezoek toe.

Nijkerk, 24 oktober 2018