Klachten?

Binnen het beleid van de Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk (SBGN) staat de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening aan onze klanten centraal. Ook klachten van onze klanten kunnen een positief effect hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening.

Klachten leren ons kijken door de ogen van de klant en kunnen een positieve aanzet zijn tot het wijzigen van beleid met als resultaat een meer tevreden klant. Klachten zijn te verdelen in mondelinge en schriftelijke klachten.

Bij klachten die mondeling aan de balie worden geuit wordt geprobeerd dit direct mondeling op te lossen. Hierbij kan zo nodig een leidinggevende worden ingeschakeld.

Schriftelijke klachten worden naar gelang de ernst van de klacht telefonisch of schriftelijk afgehandeld.

Voor de complete klachtenprocedure klik je hier.

Wil je een schriftelijke klacht indienen, dan vind je een formulier bij de servicebalie in een van onze locaties. Of download het formulier hier.

Het formulier kan afgegeven worden bij de servicebalie of gedeponeerd worden in de idee├źn/klachtenbus.