Bestuur Bibliotheek Nijkerk weer compleet

Gepubliceerd op: 5 juli 2020 19:59

Het bestuur van de Bibliotheek Nijkerk is weer compleet met het aantreden van het jongste lid, Shavonne Korlaar.

In de bestuursvergadering van 30 juni j.l. is Shavonne Korlaar (Nijkerk, 23 jaar) officieel tot het bestuur toegetreden als jongste lid. “Ik ben hier geboren en woon hier en ik wil graag wat doen voor de Nijkerkse gemeenschap” aldus Shavonne. “Ik ben een tijd aspirant lid geweest en heb toen meegedraaid in de bestuursvergaderingen. Ik was erg verrast over de veelzijdigheid van de Bibliotheek en de commerciële manier van denken. Dat is ook wel nodig want je wilt goed omgaan met gemeenschapsgeld. Dat gebeurt zeker en het is mooi om te zien hoe het geld wordt gebruikt met mooie activiteiten en inzet van medewerkers ten gunste van alle inwoners van de gemeente Nijkerk van jong tot oud”.

Jeroen Huisman, voorzitter van het bestuur is blij met een nu weer voltallig bestuur. “We zijn een zeer divers bestuur qua samenstelling zowel man/vrouw verhouding als leeftijdsopbouw als achtergrond en ervaring. Dat is ook een mooie afspiegeling van de inwoners van de gemeente Nijkerk”. Jeroen blikt terug op de afgelopen tijd: “na de lockdown heeft de Bibliotheek niet stil gezeten: er is veel werk verzet met o.a. afhaaltasjes, leners konden blijven inleveren, de e-books en luisterboeken via de onlinebibliotheek, contact met veel inwoners en voorleesfilmpjes met de lokale omroep. Nu is de Bibliotheek weer normaal geopend. Door de crisis hebben we ook gezien waar het gaat haperen in de samenleving. Het draait niet om zelfredzaamheid maar juist om samen redzaam. Dat betekent dat er juist meer geïnvesteerd moet worden op cruciale functies zoals de aandacht voor inwoners die de taal niet machtig zijn en mensen die niet digitaal vaardig zijn. Dat kunnen we als Bibliotheek niet alleen en we hebben daarom ook de steun en hulp nodig van andere partijen. Zo is ook de Zomerschool (www.zomerschoolnijkerk.nl) een mooi voorbeeld dat we samen met de HSN-scholen o.l.v. de Maranathaschool gaan uitvoeren voor alle kinderen die een achterstand hebben opgelopen in de gemeente Nijkerk. Ook hebben we voor het najaar al weer een mooie programmering rondom het thema ‘zingeving’ samen met veel andere partijen en is het programma voor het gratis zondagmiddagpodium in Nijkerk en Hoevelaken ook rond. Kortom: voor het nieuwe seizoen gaan we in al onze drie locaties er weer wat moois van maken voor alle inwoners”.