Bibliotheek in de gemeente Nijkerk opnieuw gecertificeerd

Gepubliceerd op: 3 september 2021 14:55

De Bibliotheek in de gemeente Nijkerk heeft opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. De Bibliotheek scoorde op alle onderdelen meer dan ruim voldoende. Hierdoor mag de Bibliotheek zich opnieuw officieel ‘openbare bibliotheek’ blijven noemen en zo officieel partner zijn in het landelijk netwerk van openbare bibliotheken. Het certificaat is vier jaar geldig.

Betrouwbare partner

Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh van de gemeente Nijkerk onthulde het officiële certificeringsbordje bij de ingang van de vestiging van de Bibliotheek in Nijkerk. Ook zij is geïnterviewd door de auditoren van het certificeringsbureau over de rol van de bibliotheek in de gemeente Nijkerk. Daaruit blijkt dat de Bibliotheek de laatste jaren zich heeft ontwikkeld als een echte partner van de gemeente. Het nieuwe beleidsplan van de Bibliotheek is ook geënt om bij te dragen aan de opgaven waar de gemeente Nijkerk voor staat ten behoeve van alle inwoners. De rol van de Bibliotheek is hiermee duidelijker uitgesproken. Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Ik feliciteer de bibliotheek en het personeel van harte met dit certificaat. Het is natuurlijk ook heel goed nieuws voor al onze inwoners. Een goede bibliotheek is tegenwoordig meer dan een onmisbare ontmoetingsplek voor mensen die op zoek zijn naar ontmoeting, informatie of graag lezen. De Bibliotheek heeft zich ook ontwikkeld als een knooppunt van cultuur en educatie in onze gemeente. Fijn dat we dit hebben in onze gemeente”

Toekomstbestendig

Een belangrijk onderdeel van de toetsing door de auditoren is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. De auditoren zijn zeer te spreken over de toekomstbestendigheid die de Bibliotheek laat zien in de huidige manier van werken en het toekomstig beleid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Proactief

De auditoren zijn ook zeer te spreken over de andere stakeholders zoals bijvoorbeeld het onderwijs en rondom het Taalhuis waarbij de Bibliotheek wordt gezien als een betrouwbare partner. “De Bibliotheek weet proactief en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen en neemt initiatief om haar rol in het maatschappelijk-educatieve veld in te vullen en op de agenda te zetten. Het brede activiteitenaanbod getuigt van een daadwerkelijke inzet op dat gebied”.

Omslag

Roel Zuidhof, directeur van de Bibliotheek is erg blij met de uitslag: “we hebben de afgelopen vier jaar met alle medewerkers en vrijwilligers echt een omslag weten te maken waarbij we samen met heel veel samenwerkingspartijen daadwerkelijk aandacht hebben voor heel veel inwoners en hun behoeften in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. De auditoren zijn erg kritisch en dan is het een groot compliment dat zij ook zien dat we toekomstbestendig zijn en dat we de juiste keuzes maken.”

Normen

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. De Bibliotheek is getoetst op de volgende onderdelen: Missie & visie, Beleid & strategie, Opdrachtnemerschap, Middelen, Mensen, Samenwerking, Producten & Diensten, Resultaten & Verantwoording en Compliance.

Aandachtspunten

Voor de bibliotheek staan nog wel aandachtspunten in het auditrapport waar de komende tijd aan moet worden gewerkt. Dat betreft o.a. het meten en zichtbaarder maken van de maatschappelijke waarde en het effect van de Bibliotheek en een aantal interne proceszaken.