Bibliotheek organiseert record aan activiteiten in 2019

Gepubliceerd op: 22 juni 2020 14:28

De Bibliotheek in Hoevelaken en Nijkerk hebben vorig jaar nog nooit zoveel activiteiten georganiseerd: meer dan 1.500 activiteiten met een recordaantal deelnemers: bijna 20.000. Het aantal bezoekers in de vestigingen liep iets terug en het aantal uitleningen daalde enigszins, maar het aantal leden zit al weer meerdere jaren in de lift. Dit blijkt uit de definitieve cijfers die zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de Bibliotheek over 2019.

Activiteiten

Het aantal activiteiten van de Bibliotheek is flink toegenomen naar meer dan 1.500 bijeenkomsten. Totaal zijn daar bijna 20.000 deelnemers op af gekomen. Veel activiteiten vinden steeds meer plaats in nauwe samenwerking met andere lokale organisaties.

Een belangrijke pijler zijn de activiteiten die de Bibliotheek op de scholen uitvoert om het leesplezier te stimuleren. Dat gaat om duizenden kinderen in de gemeente Nijkerk die in aanraking komen met kinderboekenschrijvers, theatervoorstellingen of projectlessen zoals Lezen is Scoren. Ook mediawijsheid en 21e eeuwse vaardigheden organiseert de Bibliotheek voor het onderwijs. De Roboc@r wordt hiervoor ingezet en is een succes om meer te leren over techniek en programmeren.

Aantal bezoekers gedaald

Het aantal bezoekers van de vestgingen in Hoevelaken en Nijkerk is iets gedaald naar bijna 185.000. De daling ligt voornamelijk in de vestiging Hoevelaken met ruim 5.000 bezoekers minder.

Uitleningen daalt licht, e-books in de lift

Het aantal uitleningen is met 3% gedaald naar ruim 310.000 uitleningen. Het aantal uitleningen van e-books neemt nog steeds toe, maar is in vergelijking met het totaal aantal uitleningen maar een klein deel: iets meer dan 13.000 e-books zijn er door leden geleend. Er zijn inmiddels meer dan 30.000 e-books en luisterboeken gratis beschikbaar voor leden van de Bibliotheek. Ook de door de Bibliotheek ontwikkelde apps als Vakantiebieb en Luisterbieb worden veel gebruikt. Deze zijn niet meegenomen in de telling. Op www.onlinebibliotheek.nl staan hiervoor alle mogelijkheden.

Roel Zuidhof, directeur van de Bibliotheek, wijst op de enorme boost aan uitleningen door corona: “toen we als bibliotheek dit jaar de vestigingen moesten sluiten, wisten zowel leden als niet-leden heel snel de e-books van de Bibliotheek te vinden en dat leverde spectaculaire statistieken op die bijna recht omhoog schoten. Dat is natuurlijk geweldig en we hebben veel mensen op weg geholpen om e-books te kunnen gebruiken. Maar veel bezoekers van de Bibliotheek komen ook voor contact, informatie, ontmoeting en snuffelen door de collectie. We zijn met hun natuurlijk superblij dat we weer open zijn en bezoekers weer naar de vestigingen kunnen gaan”.

Stijging aantal leden

Het totaal aantal leden is opnieuw gestegen met bijna 2% naar 9.250 leden. Dit komt vooral door het aantal nieuwe leden tot 12 jaar (ruim 200 nieuwe kinderen die lid zijn geworden) en de betalende leden 18+: ruim 80 nieuwe leden. “Het lidmaatschap voor kinderen is van groot belang” aldus Roel Zuidhof. “Niet alleen omdat het gratis is maar om zo het (voor)lezen en bezig zijn met taal te stimuleren. De taalachterstand neemt alleen nog maar toe in plaats van af en daar hebben we naast de Bibliotheek iedereen hard voor nodig: ouders, opa’s en oma’s en school. Ook helpt het project BoekStart om zo vroeg mogelijk het (voor)lezen te stimuleren. Daarvoor is een medewerker ook zoveel mogelijk aanwezig op het consultatiebureau. Ook het stimuleren van lidmaatschap voor alle kinderen door de Bibliotheek op School en het educatief programma voor alle basisscholen helpt om kinderen meer leesplezier te geven. Want goed zijn in de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor (school)succes in de toekomst.

Het jaarverslag kun je hier vinden.