Bibliotheken presenteren Leskist Vrijheid

Gepubliceerd op: 4 februari 2020 13:48

In 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. Tegelijkertijd zijn oorlog, vluchten en onderdrukking helaas nog steeds actuele thema`s. Om leerlingen van groep 7 en 8 een besef te geven van vrijheid, oorlog, democratie en vluchten is de leskist Vrijheid ontwikkeld door Bibliotheek Nijkerk, Bibliotheek Brummen-Voorst, Bibliotheek Noord-Veluwe en Rijnbrink. In de leskist Vrijheid is zowel aandacht voor de thema’s vrijheid, vluchten en verleden als voor begrijpend lezen en het maken van leeskilometers. Aanleiding voor de leskist vormt het thema ’75 jaar bevrijding’, maar de lessen gaan verder dan het thema Tweede Wereldoorlog.

 

Voor de uitvoering van het lesprogramma werken de leesconsulent van de Bibliotheek en een leerkracht nauw samen. In zes weken lezen de leerlingen zelfgekozen boeken met thema’s als vrijheid, vluchten en oorlog. Daarnaast wordt er drie maal een korte les gegeven aan de hand van een thema. In deze lessen wordt de verbinding gemaakt tussen de boeken en het thema. Daarnaast zijn er tips en lessuggesties om nog dieper op het thema in te gaan.

Enthousiast ontvangen
De leskist Vrijheid is door de eerste gebruikers goed ontvangen. Zij reageren enthousiast op het project.

“Het zijn leuke boeken, bijzonder hoe het is om vluchteling te zijn.”
- Leerling, groep 8.

“Ik vond het project makkelijk en moeilijk om te doen. Makkelijk omdat ik er nu over kan vertellen.”
- Leerling uit Syrië, groep 8.

“Het project biedt heel veel aanknopingspunten voor interactie. Ik denk dat alle beoogde doelen in deze 6 weken zijn bereikt, vooral het verplaatsen in de ander.”
- Leerkracht groep 8.

“Het is echt een prachtig project dat de kinderen echt raakt, dat kun je merken.”
- Leesconsulent

Gratis materialen
De drie Bibliotheken en Rijnbrink zijn trots op het resultaat en delen de materialen graag met andere Bibliotheken in Gelderland en daarbuiten zodat zoveel mogelijk scholen van deze leskist gebruik kunnen maken.

De leskist is mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de Provincie Gelderland in het kader van Gelderland herdenkt 75 jaar vrijheid.