Bijeenkomst met Wim Matthijsse over begeleiden van NT1

Gepubliceerd op: 29 januari 2024 15:32

Op donderdag 25 januari 2024 gaf Wim Matthijse een informatiemiddag over de begeleiding van Nederlanders, waarvan de basisvaardigheden nog verder ontwikkeld kunnen worden tot niveau 2F. Er was een mooie opkomst.

Wim is specialist in volwasseneducatie en basisvaardigheden. Hij richtte zich in zijn loopbaan op laaggeletterden, laaggecijferden en laagopgeleiden in volwasseneneducatie en Mbo en ontwikkelde hiervoor onder andere veel lesmateriaal en trainingen voor begeleiders. In zijn werkzame leven was hij zelfstandig onderwijskundig adviseur en was eerder onder meer werkzaam bij Stichting Lezen & Schrijven en CINOP. Wij zijn heel blij dat Wim in de buurt van de bibliotheek Nijkerk woont en dat hij zijn kennis en kennis en vaardigheden met ons wilt delen.

Wim deelde eerst veel kennis en informatie over de begeleiding op het gebied van lezen, schrijven en rekenen. Na de kennismaking met de aanwezigen was er ruimte voor het stellen van vragen. Wim beantwoordde met uitleg, tips, materiaaladvies.

De aanwezigen reageerde positief en verrast. Mede hierdoor is besloten dat deze middag eind maart 2024 een vervolg krijgt met een bijeenkomst waarin diverse in te zetten werkvormen bij de materialen worden besproken. Deze middag is er de mogelijkheid om “nieuwe” werkvormen te testen.