Bijeenkomst voor werkgevers over laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 14 november 2023 11:00

Waarom investeren in taalvaardigheid

Op woensdag 8 november 2023 kwamen acht lokale werkgevers bijeen tijdens een informatiemiddag over laaggeletterdheid op de werkvloer. Het onderwerp van de bijeenkomst was: hoe herken je als werkgever de signalen en wat kun je doen om werknemers met laaggeletterdheid te helpen? Niet goed kunnen lezen of schijven levert problemen op in het dagelijks leven.

De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van het DigiTaalhuis Nijkerk en het LeerWerkLoket Regio Amersfoort. Stichting Lezen en Schrijven, expert op dit gebied, was uitgenodigd als gastspreker.

Aandacht voor laaggeletterdheid bij werknemers: hoe herken je signalen?

Wethouder Mariëlle Broekman vroeg in haar welkomstwoord aandacht voor laaggeletterdheid onder werknemers. Zij riep werkgevers op te onderzoeken of dit in hun organisaties voorkomt. En ze riep op om hun medewerkers hiermee te helpen. Stichting Lezen en Schrijven ging in op hoe je signalen kunt herkennen bij laaggeletterden. Het gaat in Nederland om maar liefst 2,5 miljoen mensen.

Ervaringsdeskundige in de gemeente Nijkerk
Bijzonder was de bijdrage van Dirk-Jan Scharrenburg, ervaringsdeskundige en inwoner van Nijkerk. Scharrenburg is een van de deelnemers aan het televisieprogramma Leven Zonder Letters. In dit programma geeft Frans Bauer laaggeletterden in Nederland een gezicht en maakt het onderwerp zo bespreekbaar op een laagdrempelige manier.

DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis is een Nijkerks samenwerkingsverband van organisaties die de krachten bundelen in de aanpak van laaggeletterdheid. Hierin werken o.a. de bibliotheek, Sigma welzijnswerk, de gemeente en diverse cursusaanbieders samen, om voor iedereen die wil werken aan de Nederlandse taal of (digitale) basisvaardigheden passend aanbod te verzorgen.

Waar kunnen werkgevers terecht voor meer informatie
Hulp en ondersteuning is er in de regio Amersfoort volop. Steeds meer werkgevers bieden taalprogramma’s aan voor werknemers. Het Leerwerkloket Regio Amersfoort is goed op de hoogte van het netwerk aan taalaanbieders. Werkgevers kunnen terecht voor hulp en advies. Ook is er, buiten de werksfeer om, bij de bibliotheek een breed aanbod aan begeleidingstrajecten en trainingen rondom (digitale) basisvaardigheden, zoals een Taalcafé, taalmaatjes-projecten of cursussen Klik & Tik.

Wie meer over dit onderwerp wil weten, kan terecht bij het DigiTaalhuis Nijkerk, het lokale expertisecentrum rondom laaggeletterdheid en basisvaardigheden, gehuisvest in de bibliotheek.

Voor meer informatie of brochuremateriaal: Bibliotheek Nijkerk, Janneke Vijfvinkel, coördinator DigiTaalhuis, digitaalhuis@bibliotheeknijkerk.nl.