DigiTaalhuis Nijkerk behaalt certificering

Gepubliceerd op: 8 april 2024 17:45

De samenwerkende partners in het DigiTaalhuis van de gemeente Nijkerk zijn blij om aan te kondigen dat het DigiTaalhuis na een intensieve auditcontrole officieel is gecertificeerd. De certificering geldt voor een periode van vier jaar.

Partners blij met kwaliteitskeurmerk

Het DigiTaalhuis is een netwerksamenwerking tussen Sigma, de bibliotheek, de gemeente Nijkerk, SeniorWeb en andere partners en is er voor mensen die hun digitale vaardigheden willen verbeteren en/of hun taal- en rekenniveau willen verhogen. 

Laura Koppenberg, directeur-bestuurder van de bibliotheek: “De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt om het functioneren van het netwerk te versterken. De aandachtspunten uit de vorige kwaliteitscontrole hebben we zeer serieus genomen. Er is met name ingezet op het verbeteren van de samenwerking, verankering in de verschillende beleidsplannen en het inzichtelijk maken van resultaat en effect. Coördinator Janneke Vijfvinkel en het team hebben flinke stappen gezet om de rol van de bibliotheek in het netwerk verder te verstevigen. Het is goed om te zien dat de kwaliteitscontroleurs dit hebben gezien en gewaardeerd’. 

Ruben Klapwijk, beleidsadviseur gemeente Nijkerk: “We zijn blij met dit rapport. Het is een mooi instrument om enerzijds te weten waar we staan en te zien wat goed gaat en tegelijk inzichtelijk te hebben welke verbeteringen er nog mogelijk zijn. Het geeft in die zin dus ook richting aan onze toekomstplannen en doorontwikkeling. Deze certificering is een bijzondere prestatie van iedereen die er keihard aan heeft gewerkt”. 

Onder de vlag van het DigiTaalhuis worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd zoals cursussen en trainingen, individuele taalbegeleidingstrajecten, (voor)leesactiviteiten, taalcafés, en diverse spreekuren met betrekking tot computergebruik, taal en rekenen. Sinds kort is er in de bibliotheek het InfoPlein, gecombineerd met het OefenPlein. Hier kunnen inwoners terecht voor informatie én zelf oefenen met bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen, DigiD of de OV-chipkaart. Op het InfoPlein is ook het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) te vinden, waar iedereen dagelijks kan binnenlopen tussen 09.00 en 13.00 uur met vragen rondom de digitale overheid. Dit is een initiatief van de bibliotheek en Sigma welzijnswerk.  

Karin Duijst, beleidsmedewerker Sigma: "Het is ons doel om een plek te zijn waar iedereen passende ondersteuning kan krijgen. Of dat nu antwoord is op een vraag, of om te groeien en te leren en ongeacht achtergrond of vaardigheden. Deze certificering bevestigt dat we op de goede weg zijn om dat te bereiken. Het is bovendien een mooie bekrachtiging van de samenwerking tussen de bibliotheek en ons." 

Voor meer informatie over de diensten van het DigiTaalhuis kan iedereen terecht op www.bibliotheeknijkerk.nl/digitaalhuis of neem contact op met Janneke Vijfvinkel, coördinator DigiTaalhuis via digitaalhuis@bibliotheeknijkerk.nl