Eerste deelnemers aan de Basistraining voor Taalvrijwilligers hebben hun certificaat ontvangen

Gepubliceerd op: 17 mei 2022 07:50

Tijdens deze basistraining, ontwikkeld door St. Lezen en Schrijven, krijg je informatie over de doelgroep en hoe volwassenen leren. Je leert vooral hoe je laaggeletterden begeleidt bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Ook werd het verschil tussen Nederlandse laaggeletterden en laaggeletterde anderstaligen duidelijk gemaakt.

De groep (12 deelnemers) is gestart op 14 april met een fysieke les, waarin ze kennismaakten met elkaar en met de doelgroep NT2 (Nederlands als tweede taal) en NT1 (Nederlands als eerste taal).

De tweede en derde les waren online. In de tweede les is aandacht besteed aan het leren van een tweede taal en het stellen van leerdoelen. De derde les stond in het teken van spreekvaardigheid en hebben de vrijwilligers in Breakout Rooms ervaren hoe lastig het is in het buitenland te bellen als je iets verloren hebt. In de laatste les hebben ze elkaar weer werkelijk ontmoet om bezig te zijn met leesvaardigheid, oefenen van werkvormen en het bekijken van diverse materialen. Een aantal van de groep konden de laatste les niet aanwezig zijn. Zij zullen deze les later inhalen en hun certificaat in ontvangst nemen.