In gesprek over laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 6 april 2023 15:01

Wethouders Audrey Rohen, René Windhouwer en Mariëlle Broekman brachten vandaag een bezoek aan de bibliotheek en Sigma aan de Frieswijkstraat om in gesprek te gaan over het thema ‘laaggeletterdheid’. Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen , schrijven en / of rekenen. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Met deze basisvaardigheden die nog verder ontwikkeld kunnen worden, kunnen zij niet goed meedoen in de digitale informatiesamenleving, zoals bijvoorbeeld het installeren van DigiD op hun mobiele telefoon, het aanvragen van toeslagen of het begrijpen van ingewikkelde brieven van de overheid.

In Nijkerk is ongeveer 9% van de inwoners minder geletterd. Dat zijn zowel nieuwkomers, zoals statushouders of mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, als mensen met Nederlands als moedertaal die - om welke reden dan ook - moeite hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid heeft grote impact en raakvlakken met o.a. werkloosheid, depressie en schuldhulpverlening.

Medewerkers van de bibliotheek en Sigma gaven een presentatie en lichtten toe welke impact dit kan hebben in iemands leven en de samenleving als geheel. De bibliotheek, Sigma, de gemeente en Stichting Lezen en Schrijven werken intensief samen met een netwerk van organisaties in de regio, die elk vanuit eigen expertise inwoners ondersteunen. Er is een divers aanbod aan non-formele en informele leertrajecten op het gebied van basisvaardigheden. Dat zijn o.a. cursussen en workshops, maar ook individuele begeleiding door vrijwilligers, bijvoorbeeld als taalmaatje of voorlezen aan kinderen. Ook het IDO kwam aan bod, het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek waar mensen dagelijks van 9.00 – 13.00 uur kunnen binnenlopen met al hun vragen over digitale (overheids)zaken. De bibliotheek werkt hierin nauw samen met Sigma. Het IDO biedt antwoord, hulp, uitleg of zorgt voor een vervolgafspraak met een instantie die verder helpt.

Het was een geanimeerd gesprek, waarin duidelijk werd dat ook de gemeente zich zeer bewust is van dit thema en op allerlei vlakken al bezig is om hier iets mee te doen. Bijvoorbeeld door brieven in begrijpelijke taal te schrijven en processen eenvoudiger te maken. Het thema heeft ook een plek in de Ontwikkelagenda van het college. Sigma en de bibliotheek pleiten voor een brede, gezamenlijke aanpak waarin meerdere partijen samenwerken.