Provinciale Staten Verkiezingen 2023

Gepubliceerd op: 16 januari 2023 16:54

Woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten Verkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen organiseren Rijnbrink, Rozet en de Samenwerkende Bibliotheken Gelderland op donderdag 9 maart een lijsttrekkersdebat, samen met Omroep Gelderland, RTV Connect en andere lokale omroepen. Jij kunt hier een bijdrage aan leveren.

Jouw bijdrage?

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten Verkiezingen. De Bibliotheek, als plek van verbinding, gaat meedoen met het ophalen van wat de inwoners van Gelderland beweegt. Dus waar maak je je zorgen over? Wat vind jij belangrijk? Laat het weten door jouw stem te horen! Dit kan via de stembussen in de 3 vestigingen van Bibliotheek Nijkerk. Alle boodschappen worden verzameld en worden ingebracht tijdens de debatavond op 9 maart, die bij Bibliotheek Rozet in Arnhem wordt gehouden en wordt uitgezonden door Omroep Gelderland.

In het debat op 9 maart worden de lijsttrekkers van de politieke partijen aan de tand gevoeld over allerhande onderwerpen. Daarbij wordt vooral ingegaan op onderwerpen die voor jou, als inwoner van Gelderland, belangrijk zijn. Jij kunt dus een bijdrage leveren aan het debat.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de Bibliotheek te komen? Dan kun je jouw onderwerpen doorgeven via internet: www.debatprovincialestaten2023.nl

Provinciale Staten
De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van een provincie, die taken oppakt die te zijn voor de gemeente en te klein voor de landelijke overheid. Ze houden toezicht op milieuwetten, waterschappen en zijn verantwoordelijk voor monumenten, sportgelegenheden, natuurbeleid en de aanleg van (provinciale) infrastructuur.

Waterschap
Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er genoeg en schoon water is en dat we beschermd zijn tegen te veel water. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is de waterbeheerder in West-Nederland. Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter (de dijkgraaf of watergraaf). De leden van het algemeen bestuur worden rechtstreeks door de inwoners van het waterschap gekozen.