Taalhuis Nijkerk onder voorbehoud gecertificeerd

Gepubliceerd op: 30 november 2020 09:22

Het Taalhuis Nijkerk is door het certificeringsinstituut CBCT onder voorbehoud gecertificeerd. Over een half jaar komt er een heraudit om te toetsen of de verbeterpunten zijn gerealiseerd.

Taalhuis Nijkerk

Het Taalhuis Nijkerk is een van de eerste Taalhuizen die een audit hebben laten uitvoeren. Directeur van de Bibliotheek Gemeente Nijkerk, Roel Zuidhof: “Het was een intensief proces waarin we veel hebben geleerd. De basis van het Taalhuis is solide maar om toekomstbestendig te kunnen zijn moeten er nog een aantal zaken goed worden aangepakt.”

Het is belangrijk om te laten zien dat de activiteiten van het Taalhuis maatschappelijk effect hebben. Dat gebeurt nu onvoldoende. Binnenkort gaat het Taalhuis structureel in de gaten houden hoe de deelnemers vooruitgaan en zal regelmatig de kwaliteit van de taalondersteuning worden gemonitord.

Brede aanpak laaggeletterdheid

Voor het komende jaar heeft de gemeente Nijkerk 30 duizend euro uitgetrokken om de brede aanpak van laaggeletterdheid een impuls te geven.

Coördinator van Taalhuis Nijkerk, Betsie van Ravenhorst is blij dat er eenmalig extra geld beschikbaar komt: “dit alles helpt het Taalhuis om effectiever te kunnen werken aan het geven van taalondersteuning aan steeds meer mensen.” Op deze manier kunnen er nu meer inwoners uit de gemeente Nijkerk worden geholpen om zelfredzamer te worden. “uit ervaring weten we dat iedereen die zijn taalkennis vergroot veel positieve effecten op zijn of haar leven ervaart en in ieder geval meer zelfvertrouwen krijgt.”

Het Taalhuis Nijkerk gaat ook intensiever samenwerken met de partners met het doel meer laaggeletterden te bereiken. Ook de gezinsaanpak krijgt extra aandacht.

Taalhuis Nijkerk verzorgt voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk ondersteuning bij het leren en oefenen van de Nederlandse taal. Het is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Gemeente Nijkerk, welzijnsorganisatie Sigma en de gemeente Nijkerk. Naast de professionele ondersteuning zijn er ruim 55 vrijwilligers voor het Taalhuis actief in Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen.

Voor meer informatie zie www.taalhuisnijkerk.nl