Opzeggen

Voordat u zich kunt uitschrijven dienen eerst alle materialen ingeleverd zijn en alle openstaande betalingen te zijn voldaan. Gaat u verhuizen naar een andere woonplaats, dan moet uw lidmaatschap worden beëindigd. Wanneer u langer dan 1 jaar lid bent geweest heeft u recht op gedeeltelijke restitutie van de reeds betaalde contributie. De opzegtermijn is één maand.

Sinds 1 december 2011 mag de bibliotheek een abonnement na afloop van de eerste contractperiode van één jaar niet langer stilzwijgend met telkens met een jaar verlengen. Na het eerste contractjaar mag u als bibliotheeklid het abonnement op elk moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Per lenersnummer moet een formulier ingevuld worden.

Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Opzegdatum
Reden opzegging