Opzeggen

Voordat je je kunt uitschrijven dienen eerst alle materialen ingeleverd te zijn en alle openstaande betalingen te zijn voldaan. Ga je verhuizen naar een andere woonplaats, dan moet je lidmaatschap worden beëindigd. Wanneer je langer dan 1 jaar lid bent geweest heb je recht op gedeeltelijke restitutie van de reeds betaalde contributie. De opzegtermijn is één maand.

Sinds 1 december 2011 mag de bibliotheek een abonnement na afloop van de eerste contractperiode van één jaar niet langer stilzwijgend telkens met een jaar verlengen. Na het eerste contractjaar mag je als bibliotheeklid het abonnement op elk moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Per lenersnummer moet een formulier ingevuld worden.

Wil je de nieuwsbrief blijven ontvangen?
Opzegdatum
Reden opzegging