Bibliotheek draait goed jaar ondanks corona

Gepubliceerd op: 5 juli 2021 08:14

De Bibliotheek in Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk hebben vorig jaar ondanks corona een goed jaar achter de rug. De coronatijd gaf gelegenheid voor innovaties zoals de Afhaalbieb, Thuisbieb en de Bezorgbieb, de mogelijkheden voor streaming van activiteiten en voorleesfilmfilmpjes die via de lokale omroep werden uitgezonden. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Bibliotheek over 2020.

Activiteiten
Het aantal activiteiten van de Bibliotheek is door corona bepekt gebleven tot 362 bijeenkomsten (in 2019: 1.500). Totaal zijn daar bijna 6.200 deelnemers op af gekomen (2019:20.000). Veel activiteiten vinden steeds meer en succesvol plaats in nauwe samenwerking met andere lokale organisaties zoals Sigma, de Volksuniversiteit VUN, SeniorwebNijkerk, de IVN, speelotheek Pinoccio, A1Mediagroep, de Stadsdichter, de Cultuurmakelaar en het primair en voortgezet onderwijs.
Een belangrijke pijler zijn de activiteiten die de Bibliotheek op de scholen uitvoert om het leesplezier te stimuleren. Dat gaat om honderden kinderen in de gemeente Nijkerk die in aanraking komen met kinder- en jeugdboekenschrijvers, theatervoorstellingen of projectlessen om kinderen en jongeren vooral leesplezier bij te brengen. Ook mediawijsheid als onderdeel van 21e eeuwse vaardigheden organiseert de Bibliotheek voor het onderwijs.

Aantal bezoekers gedaald
Het aantal bezoekers van de vestgingen in Hoevelaken en Nijkerk is door de lange sluiting van de vestigingen vanwege corona gedaald naar bijna 118.000 (vorig jaar 185.000). Dat is zonder de nieuwe locatie in Nijkerkerveen omdat dit een gecombineerde voorziening is.

e-Books stijgen flink
Het aantal uitleningen daalde door de sluiting vanwege corona naar bijna 240.000 uitleningen (2019:307.000). De stijging van het aantal e-books nam flink toe naar bijna 20.000 uitleningen. Er zijn inmiddels meer dan 30.000 e-books en luisterboeken gratis beschikbaar voor leden van de Bibliotheek. Op www.onlinebibliotheek.nl staan hiervoor alle mogelijkheden.
Roel Zuidhof, directeur van de Bibliotheek, wijst op de enorme boost aan uitleningen van e-books door corona: “toen we als bibliotheek de vestigingen moesten sluiten, wisten zowel leden als niet-leden heel snel de e-books van de Bibliotheek te vinden en dat leverde spectaculaire statistieken op die bijna recht omhoog schoten. Op een dag werd bijvoorbeeld onze website door bijna 500 mensen bezocht. Dat is natuurlijk geweldig en we hebben veel mensen op weg geholpen om e-books te kunnen gebruiken. Maar veel bezoekers van de Bibliotheek komen ook voor ontmoeting, koffie en een krantje, beetje chillen, studeren, informatie of snuffelen door de collectie. We zijn met hun natuurlijk superblij dat we nu weer open zijn, zonder mondkapje e.d. en bezoekers weer naar alle vestigingen kunnen gaan”.
 

Aantal leden blijft stijgen
Het aantal leden is opnieuw licht gestegen met ruim 1% naar 9.365 leden. Dit komt vooral door het aantal nieuwe leden tot 12 jaar. “Het lidmaatschap voor kinderen is van groot belang” aldus Roel Zuidhof. “Niet alleen omdat het gratis is maar op deze manier worden kinderen en ouders gestimuleerd om te gaan lezen en bezig te zijn met taal. Daardoor neemt de leesvaardigheid toe. Dat kunnen we niet allen maar hebben daar iedereen hard voor nodig zoals ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk school. Ook helpt bijvoorbeeld het project BoekStart om zo vroeg mogelijk het (voor)lezen te stimuleren. Want goed zijn in de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor (school)succes in de toekomst”.

Het jaarverslag is te vinden op Jaarverslag Bibliotheek Nijkerk 2020.