ANBI

Bibliotheken en het stimuleren van lezen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie weet zelf niet meer de eerste keer toen letters opeens geen geheimtaal meer waren. De eerste boekjes die stuk werden gelezen. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer plezier in lezen, hoe beter het lezen gaat.

De Bibliotheek stimuleert dit al vanaf de baby leeftijd. Via het consultatiebureau, kinderdagverblijven, peuteropvang en de basisschool is de Bibliotheek sterk betrokken om kinderen plezier in lezen bij te brengen. De mooiste verhalen precies passend bij de kinderen naar leeftijd, talenten, hobby’s of ontwikkeling. Niet meer kunnen lezen is in deze maatschappij heel erg lastig. Daarom stimuleren we dit met veel activiteiten en projecten. Bij volwassenen is er veel schaamte als lezen niet zo goed lukt. Ook daarvoor is de Bibliotheek, samen met andere instellingen, om hen te stimuleren om te gaan lezen. Om plezier in lezen te blijven houden zorgen we als Bibliotheek voor een actuele collectie waaruit geleend kan worden. Naast het lezen is ook een ‘leven lang leren’ een belangrijke pijler van het werk van de Bibliotheek. Cursussen, lezingen, studie: de bibliotheek geeft hiervoor de ruimte om jezelf verder te kunnen ontwikkelen of bij te blijven. Ook informatie verstrekking is een taak van de Bibliotheek. Dit gebeurt mondeling in de bibliotheek maar ook steeds meer via internet en de sociale media. De Bibliotheek is dan ook de wegwijzer in de Nijkerkse samenleving.

De Bibliotheek in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen is een erkende ANBI-instelling. Dat betekent dat je de Bibliotheek een gift kunt geven. Ook kun je de Bibliotheek in je nalatenschap laten opnemen. Als je het belangrijk vindt dat ons werk doorgaat, ook als je er niet meer bent, dan is je gift aan de Bibliotheek een mooi doel wat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met jouw notaris om dit vast te leggen. Vind je het belangrijk om je gift voor een speciaal doel te bestemmen, dan kun je contact opnemen met de directeur van de stichting: mevrouw Laura Koppenberg, laura.koppenberg@bibliotheeknijkerk.nl

Stichtingsnaam
Stichting Bibliotheken Gemeente Nijkerk
Kamer van Koophandel: 41035300
BTW nummer: NL.8100.29.224.B01
Rekening: NL73RABO 0105258873

Adresgegevens
Frieswijkstraat 99
3861 BK Nijkerk
033-2451756
info@bibliotheeknijkerk.nl

Samenstelling Raad van Toezicht

Doelstelling (uit de statuten, 1 januari 2004)
De stichting heeft ten doel: de bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Nijkerk.
De stichting doet dit door het oprichten en in stand houden van openbare bibliotheken en voorts in zoveel al dan niet mobiele filialen, informatiepunten en andere vormen van bibliotheekvoorziening als nodig zullen blijken voor een doelmatige spreiding.

Beleidsplan

Jaarverslag 2023


Financiële verantwoording


Beloningsbeleid 
Voor alle betaalde medewerkers is de CAO Openbare Bibliotheken van toepassing.
Voor de raad van bestuur is een vacatieregeling van toepassing.

Informatie t.b.v. de Belastingdienst