Recordaantal bezoekers in bibliotheek Nijkerk

De bibliotheek in Nijkerk heeft in 2016 nog nooit zoveel bezoekers gehad: bijna 138.000, een stijging van 23%. Dat komt mede door de samenwerking in &/entree waarbij Sigma, het Gebiedsteam Centrum van de gemeente Nijkerk en Vluchtelingenwerk voor een flinke extra aanloop zorgen.

Het aantal leden van de bibliotheek is gedaald, vooral doordat de jongeren weer moeten betalen voor hun lidmaatschap. Dit blijkt uit de definitieve cijfers die zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de bibliotheek over 2016.

Jaarverslag 2017

ANBI

Beleidsplan

De bibliotheek heeft een nieuw beleidsplan. De kern hiervan is dat de bibliotheek er voor is om de wereld van de inwoners van Nijkerk te verrijken. De bibliotheek verzamelt hiervoor kennis en informatie en deelt deze in de vorm van ontmoetingen, boeken en andere bronnen. Zo kunnen inwoners zich blijven ontwikkelen.

Financiën 2017

Bestuursprofiel

Certificering

Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012-2018

Samenstelling bestuur

Samenwerking Bibliotheek Nijkerk in backoffice landelijk voorbeeld